Publications using PNES

Czesnik, M., Miśta, R., & Żerkowska-Balas, M. (2020). Uczestnictwo i mobilizacja w wyborach parlamentarnych 2019 roku. Studia Socjologiczne, 239(4), 91–121. https://doi.org/10.24425/sts.2020.135145

Kwiatkowska, A., Cześnik, M., Żerkowska-Balas, M., & Stanley, B. (2016). Ideologiczna treść wymiaru lewica–prawica w Polsce w latach 1997–2015. Studia Socjologiczne, 223(4), 97–129.

Markowski, R., Cześnik, M., & Kotnarowski, M. (2015). Demokracja, gospodarka, polityka: Perspektywa polskiego wyborcy. Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Stanley, B. (2014). The Dynamics of Party-System Supply and Demand in Poland, 1997–2007. Cleavage Change or Shapeless Shifting? Europe-Asia Studies, 66(8), 1295–1322. https://doi.org/10.1080/09668136.2014.939522

Stanley, B. (2018). A New Populist Divide? Correspondences of Supply and Demand in the 2015 Polish Parliamentary Elections. East European Politics and Societies, 33(1), 17–43. https://doi.org/10.1177/0888325418783056

Stanley, B., & Czesnik, M. (2016). Poland’s Palikot Movement: Voice of the disenchanted, missing ideological link or more of the same? Party Politics, 22(6), 705–718. https://doi.org/10.1177/1354068814560911

Stanley, B., Markowski, R., & Cześnik, M. (2019). Marginalization, not mainstreaming: Explaining the failure of fringe parties in Poland. Party Politics, 27(1), 46–57. https://doi.org/10.1177/1354068819863616

Żerkowska-Balas, M. (2015a). Czy polski wyborca jest racjonalny? Analiza empiryczna. Studia Socjologiczne, 216(1), 73–97.

Żerkowska-Balas, M. (2015b). Teoria racjonalnego wyboru i paradoks głosowania—Przykład Polski. Studia Polityczne, 38, 163–181.

Żerkowska-Balas, M. (2017). Czy głosowanie jest racjonalną decyzją? Analiza partycypacji wyborczej w Polsce na tle wybranych demokracji europejskich. Wydawnictwo Naukowe Scholar. https://scholar.com.pl/pl/ksiazki/1686-czy-glosowanie-jest-racjonalna-decyzja-analiza-partycypacji-wyborczej-w-polsce-na-tle-wybranych-demokracji-europejskich.html?search_query=Zerkowska&results=1

Żerkowska-Balas, M. (2022). Of Love and Hate. Origins and Effects of Positive and Negative Party Identification in Poland. Polish Sociological Review 217(1), 3–22. https://doi.org/10.26412/psr217.01

Żerkowska-Balas, M., Czesnik, M., & Zaremba, M. (2017). Dynamika wiedzy politycznej Polaków. Studia Socjologiczne, 226(3), 7–31.

Żerkowska-Balas, M., & Cześnik, Mikołaj. (2011). Głosowanie jako nawyk w nowych demokracjach – przykład Polski. Studia Socjologiczne, 201(2), 109–122.

Żerkowska-Balas, M., Lyubashenko, L., & Kwiatkowska, A. (2016). Determinanty preferencji wyborczych: Polska w latach 1997–2015. Studia Socjologiczne, 223(4), 69–96.